ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน 2 อัตรา

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องสุพรรณกัลยา 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ ให้เตรียมความพร้อม ดังนี้

1. ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาสอบ 40 นาที (08.20 น.)

2. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดทุกคนต้องลงทะเบียนใน Save Phitsanulok

3. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thaichana – ไทยชนะ หน้าห้องสอบ และยื่นเอกสาร (ตัวจริง) หรือแสดงผลผ่านระบบหมอพร้อม เพื่อยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค – 19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ มีผลการตรวจเชื้อโควิค – 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

4. กรอกแบบคำถามคัดกรองโควิด – 19