รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู (ประถมศึกษา) จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู (ประถมศึกษา) จำนวน 6 อัตรา สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

1. ครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

6. ครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในวันและเวลาราชการ)

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง คุณสุภารัตน์ บูรณะกรณ์ (ฝ่ายบุคคล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

3. ส่งใบสมัครทางอีเมล์ nuds@nu.ac.th โดยให้นำเอกสารตัวจริงมาให้ในวันสอบข้อเขียน


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร