📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนใหม่,ชำระค่าบำรุงการศึกษาและวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

🏫 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1

🔖 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :

www.nuds.nu.ac.th/…/2022/02/final/NUDS-K.2565.pdf

❗️ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ❗️

หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการรรายงานตัวนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่เบอร์ 055-968870