กิจกรรมวันมาฆบูชา-วันวาเลนไทน์ วันแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด

กิจกรรมวันมาฆบูชา-วันวาเลนไทน์ วันแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ได้จัดกิจกรรม “มาฆบูชา - วาเลนไทน์ วันแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา จันทร์บรรจง รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง และรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และเรียนรู้การทำบุญในวันสำคัญ โดยเด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก ฟังธรรมะจากท่านเจ้าอาวาสพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส) พร้อมทั้งเรียนรู้วันสำคัญสากล คือ วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ที่ไม่ใช่เพียงการแสดงความรักต่อกันเท่านั้น แต่เป็นการตระหนักถึงความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั้นกระดาษ การประดิษฐ์การ์ดอวยพร การเพ้นท์กระเป๋าผ้า การประดิษฐ์สมุด ทั้งนี้ กิจกรรมของวันสำคัญทั้งสอง ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไปพร้อมๆ กับสืบสานประเพณีอันดีงาม เปิดโลกทัศน์อันกว้างใหญ่ และมอบความรู้สึกที่ดีให้แก่คนรอบข้างเพื่อส่งต่อความสุขให้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/ ข่าวและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

นางสาวนภัส งามสนอง/ประสานงาน

          On Thursday, 14 February 2022, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) organised “NUDS Makha Bucha-Valentine: Days of Endless Giving” led by Expert Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong, Acting Deputy Director Associate Professor Dr. Varinthorn Boonying and Assistant Professor Dr. Rattanachadawan Yunak, together with NUDS teachers, students and staff. The aim was to make kindergarten and primary students realise importance of Buddhist days, conserve the culture and learn to do merits. In the event, the students participated in a merit-making activity, offerred food to nine monks from Sao Hin Temple in Phitsanulok and heard sermons from Abbot Phra Kru Dheerapongpisut (Ek-Udom Dheerawangso). Through various DIY activities such as papier-mâché, greeting card, fabric-bag painting and book making, the students realized that “Valentine’s Day” meant not only expression of love, but also great love and sacrifice of St. Valentine. At the end of the day, this Makha Bucha-Valentine event helped the students know both Eastern and Western cultures, including carrying on precious traditions, broadening their horizon and having empathy towards people around them to pass on happiness endlessly.

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/News & Translation
Mr. Natchanop Nammawong/Photo
Ms. Napas Ngamsanong /Coordinator