📢ประกาศ ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

📢ประกาศ

ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจากอุปกรณ์หลักของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่ออยู่เกิดความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมอุปกรณ์

หากโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก

*ระหว่างนี้ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนได้ผ่าน

Inbox Facebook Page : Naresuan University Demonstration School – NUDS