📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมของระดับชั้นอนุบาล 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมเพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 กำหนดการเข้ารับการประเมิน

วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1


🔸 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมของระดับชั้นอนุบาล 1 


‼️ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่ไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ ‼️