ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมเพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 กำหนดการเข้ารับการประเมิน

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) อาคารปฏิบัติการช้างน้อย (ตรงข้ามมน.นิเวศ 15)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม :

🔹 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

🔹 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


‼️ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่ไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ ‼️