📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
สังกัด โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🔶 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 
📄 ประกาศรายชื่อ :
 
👉 หมายเหตุ : ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร