ประมวลภาพกิจกรรมศาลานิทรรศการอนุบาลช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

         โครงการศาลานิทรรศการอนุบาลช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาให้กับผู้ปกครองเข้าร่วม ชมการแสดงสุดน่ารักและกิจกรรมผู้ประกอบการตัวจิ๋วจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3